Rola centrów logistycznych.  

Centra logistyczne już od wielu lat odgrywają istotne role w biznesie. Logistyka dla firm w wielu przypadkach opiera się właśnie na pomocy takich miejsc. Doświadczony logistyk pracujący w swoim zawodzie już przez kilka ostatnich lat może bez problemów poświadczyć jak bardzo na znaczeniu zyskała koncepcja łańcucha dostaw .

Koncepcja ta skupia się przede wszystkim na przyjęciu przez wybraną grupę podmiotów takiego samego sposobu działania. Celem takiego działania zawsze jest osiągnięcie wspólnego celu. Drogą do zrealizowania go jest oczywiście owocna współpraca na każdym odcinku łańcucha. Obecne łańcuchy dostaw mają spore problemy synchronizowania fizycznych, informacyjnych i finansowych strumieni, które przepływają pomiędzy jego uczestnikami. Koncepcja łańcucha dostaw za swój główny cel stawia stworzenie wspólnej przewagi konkurencyjnej.

Łańcuch bierze pod uwagę interes wszystkich uczestników łańcucha. Istnieje wiele książek opisujących rolę łańcucha oraz jego wpływ na logistykę. To dobra podstawa do poznania jego działania w praktyce. Centra logistyczne dają takie możliwości. Jeśli jest okazja, warto poznać takie zależności od kuchni.