Amazon

Największą firmą logistyczną świata jest amerykański Amazon. Jego magazyny są tak ogromne, że zajmują powierzchnię kilku boisk piłkarskich. Ostatnio, we wrześniu 2014 roku zostały otwarte magazyny w podwrocławskich Bielanach i pod poznańskich Sadach. Magazyny te, zostały przeniesione z Niemiec, gdzie nie potrafiono znaleźć konsensusu w sprawie wysokości płac. Magazyny w podwrocławskich Bielanach, zajmują powierzchnię 8 boisk piłkarskich i miesięczna przepustowość wynosi 200 tysięcy paczek. Zatrudnionych jest 3000 osób.